Regnbuemosen

SKALSÅDALENS

Sportsfiskerforening

Mosen kan i perioder være meget udfordrende grænsende til næsten umulig at fiske i pga. grøde og åkander. Det er et tilbagevendende problem, som bestyrelsen og engagerede medlemmer prøver at finde en holdbar løsning på.


Der er en bestand af gedder (Op til 8-9 kg.), aborre, brasen, skaller, rudskaller og suder.

De heldige kan tilmed fange en regnburørred.


Hvert år i foråret afholder Skalsådalens sportsfiskerforening Geddekrig med en masse præmier for fangst af største fisk af de forskellige arter, som findes i søen. Hold dig orienteret ved opslag i lokalområdet eller her på hjemmesiden.
Regler for fiskeri i Regnbuemosen:


  • Der må kun fiskes med to stænger pr. person.
  • Der må kun hjemtages 2 ørreder pr. person pr. dag
  • Affald skal medtages IKKE EFTERLADES
  • Parkering af alle slags køretøjer, må kun ske på P-pladsen eller langs vejen, ikke i engen.