Skalsåen

SKALSÅDALENS

Sportsfiskerforening

Kikker man i leksikonnet under "Skalså", står der: "60 km langt vandløb, der udspringer fra Fussing Sø, 10 km vest for Randers. Løber mod nord-nordvest gennem en bred istidsfloddal og optager blandt andet Kousted Å, Tjele Å og Kongsvad Mølleå. Udmunder i Hjarbæk Fjord."

Ja, Skalsåen er forbindelsesleddet mellem Fussing Sø, Tjelelangsø og Hjarbæk Fjord.


Lige netop i disse år er der gang i tiltag, som vil medføre store ændringer i fiskenes vandringsmuligheder: Skov og Naturstyrelsen har opkøbt Kongvad Mølledambrug med henblik på at sørge for (via naturgenopretning) at havørreden igen kan trække helt op igennem Glenstrup Sø og ved Fussing Sø nedlægges spærringen ved Mølledammen, dammen renses op og udløbet fra søen genslynges.


Skals Å har en unik stamme af havørreder. De sidste mere end 20 år har SSF og senest Viborg Sportsfiskerforening administreret udsætningsplanen for åen. De første mange år havde vi stort besvær med at elfiske nok ørreder til at opfylde rognkvoten, men de senere år har det været nok med en enkelt dags elfiskeri for at opfylde kvoten. Eksempel: 1993 blev der elfisket 4 hunner, i 1994 kun en enkelt hun. I 2008 70 hunner og 28 hanner, hvor den største hun målte 82 cm. I 2012 blev der elfisket 63 hunner og 37 hanner.


Foruden havørreder er Skals Å kendt for en bestand af bækørreder, gedder, aborrer, brasen og ål. Desuden trækker helt og steelheads op i åen på forskellige tidspunkter af året.


Odderen, isfuglen og en sjælden gang en sæl kan træffes i og ved åen. På engene langs åen findes et væld af forskellige blomster og orkideer.