Mindstemål og fredningstider

SKALSÅDALENS

Sportsfiskerforening

Fredningstider:


NYT - NYT - NYT:

Gedder under 60 cm og over 90 cm fanget i foreningens vande SKAL genudsættes!


Laks og Ørred:16. November - 15. Januar

(nedgængere dog til 1. Marts)

Regnbueørred:Ikke fredet

Stalling:15. Marts - 15. Maj

Sandart:1. Maj - 31. Maj

Helt:1. November - 31. januar

Snæbel:Total fredet

Gedde:1. April - 30. April

Hun krebs:1. Oktober - 31. Juli

Han krebs:1. Oktober - 31. Marts


Mindstemål:


Laks:60,00 cm.

Havørred:40,00 cm.

Sø-ørred:40,00 cm.

Bækørred:30,00 cm.

Stalling:33,00 cm.

Gule ål(foreningen anbefaler at alle ål genudsættes):45,00 cm.

Krebs:9,00 cm.

Helt:36,00 cm.

Gedde i ferskvand:60,00 cm.

Gedde i saltvand:60,00 cm.

Gedde over 90 cm skal genudsættes i foreningens vande!!

Sandart:50,00 cm.

Aborre:20,00 cm.

Torsk:40,00 cm.

Kulmule:40,00 cm.

Sej:40,00 cm.

Rødspætte:27,00 cm.

Pighvar:30,00 cm.

Slethvarre:30,00 cm.

Tunge:24,50 cm.

Skrubbe:25,50 cm.

Ising:25,00 cm.

Sild:20,00 cm i Nordsøen

18,00 cm i Skagerrak & Kattegat