Regnbuemosen

SKALSÅDALENS

Sportsfiskerforening

Mosen kan i perioder være meget udfordrende grænsende til næsten umulig at fiske i pga. grøde og åkander. Det er et tilbagevendende problem, som bestyrelsen og engagerede medlemmer prøver at finde en holdbar løsning på.


I Søen kan man bl.a finde kampvillige ørreder, som bider på blink, spinner, flue eller orm. De kan være drilske. Der er dage hvor det er umuligt af få et bid, på trods af at fiskene springer lystigt rundt omkring.


Der er en bestand af gedder (Op til 8-9 kg.), aborre, brasen, skaller, rudskaller og suder.


Hvert år i foråret afholder Skalsådalens sportsfiskerforening Geddekrig med en masse præmier for fangst af største fisk af de forskellige arter, som findes i søen. Hold dig orienteret ved opslag i lokalområdet eller her på hjemmesiden.
Regler for fiskeri i Regnbuemosen:


  • Der må kun fiskes med to stænger pr. person.
  • Der må kun hjemtages 2 ørreder pr. person pr. dag
  • Affald skal medtages IKKE EFTERLADES
  • Parkering af alle slags køretøjer, må kun ske på P-pladsen eller langs vejen, ikke i engen.